Folklor ve Halk Dansları

Araştırdım, Paylaşıyorum

Anasınıf, 1 ve 2. Sınıflarda ben de folklor kursuna gittim. Çok keyifliydi. Kültürümüzü, geçmişimizi öğrenmek çok önemli, o yüzden ben de folklor’ün ne olduğunu araştırıp sizlerle paylaşıyorum.

Folklor “Halk bilimi” demekmiş. Giyim kuşamdan halk oyunlarına kadar, halka ait her şeyi içine alır. Çeşitli dalları vardır.

Örf ve adetler, bölgelere mahsus mahalli kıyafetler, eğlence şekilleri, oyunlar,  görgü  kuralları, sözlü halk edebiyatı eserlerinin hepsi folklorun ayrı ayrı dallarıdır.

Halk dansı, yaşadığımız toplumun kültür değerlerini yansıtan; bir olayı, bir sevinci, bir üzüntüyü ifade eden müzikli yani bir müzik aleti eşliğinde veya müzik aleti olmaksızın, el ayakgibi organlarla tempo tutarak, tek kişi veya gruplar halinde yapılan hareketlerdir.

Folklor kelimesini ilk defa 1846’da İngiliz William J.Thoms kullanmıştır. Türkiye’de bu konuya ilk temas eden ve folklorun karşılığı olan halkıyat terimini kullanan Ziya Gökalp’tır. Bunu Fuad Köprülü takib etmiştir. Folklor İngilizce folk (halk), lore(ilim) kelimelerinin birleşimidir. Rıza Tevfik bunun yerine “hikmet-i avam” tabirini kullanmıştır. “Halk oyunları”, “halk bilimi” gibi tabirleri de kullanmasına rağmen bunlar pek tutunamamıştır

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Bu yazı Araştırmalarım kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın